Välkommen till Safe Carrier Logistics

Vi är specialister på frakt, hantering, förädling och lagring av värdefullt gods

Det här är en notis som kan slängas upp på sidan med kort varsel om det inträffar något speciellt. Normalt dold.

Tekniklogistik

Vi erbjuder allt från distributionstjänster med installationsstöd till totallösningar som innefattar allt från logistisk planering till installation. Vi erbjuder också ett stort antal kringtjänster.

3PL

Att lägga ut sin lagerhållning, leveransfunktion och liknande logistiktjänster på entreprenad till en extern part kan vara ett sätt för företag att spara pengar och få möjlighet att fokusera på kärnverksamheten.

Flytt- och möbellogistik

Att flytta ett kontor, ett företag eller ett större bohag är något man gärna vill ska ske snabbt, säkert och smidigt. Med vår hjälp blir omaket och tidsåtgången för dig som kund minimal.

Makab

Aktuellt drivmedelstillägg för juni: DMT (Diesel) = 12,10%, DMT (HVO100) = 21,70%. Beräknas på index från SCB K92SÅ0900 med två månaders fördröjning.