Tekniklogistik

Att transportera känsliga elektronikprodukter är en av våra specialkompetenser.

Vi erbjuder allt från distributionstjänster med installationsstöd till totallösningar som innefattar allt från logistisk planering till installation. Vi erbjuder också ett stort antal kringtjänster.

Vår långa erfarenhet gör att vi har byggt upp en stor kunskapsbank i området.

Vi hanterar allt från datorer, kopiatorer, servrar och medicinskteknisk utrustning till butiksinredningar och mässmontrar. Vårt ”signum” är att det som kräver en extra varsam hantering klarar vi.

Personlig kontakt

Som kund hos oss får du alltid en dedikerad kontaktperson och vid större projekt utser vi en projektledare. Din kontaktperson är insatt i er som kund och alltid uppdaterade i ditt ärende.

Tekniktransporter och chaufförer

Våra chaufförer är betrodda medarbetare med lång anställningstid och gedigen kompetens. De genomgår kontinuerligt utbildning och har stor erfarenhet av att hantera allt från datorer till laboratorieutrustning. De är tekniska ”allvetare” och alltid redo att hjälpa till med att lösa oväntade problem som kan dyka upp. Tekniktransporten är bara en del av uppdraget. När vi transporterar teknisk utrustning ingår installation och provkörning. Givetvis tar vi med oss den gamla utrustningen om så önskas.

Kringtjänster

Vi har specialkompetens för montering och konfigurering av multifunktionskrivare och printers. Ett stort antal skrivare konfigurerar vi i egna lokaler på uppdrag av våra kunder. Vi har också möjlighet att hyra ut våra konfigurationstekniker som konsulter till andra företag. Kunder väljer att låta oss rekonditionera sina gamla produkter så att de kan få ett nytt liv hos en ny ägare. På så sätt tar vi vara på de resurser som finns och gör en insats för miljön. Vi transporterar utrustningen oemballerat eller emballerat – allt efter önskemål. Vid leveransen tar vi givetvis med oss överblivet förpackningsmaterial till källsortering.

Säkerhet

Att skydda våra kunders gods från skador och brottslighet är ett av våra viktigaste ansvarsområden. Därför har vi en fordonspark som alltid är utrustad med modernast tillgängliga teknik, flera olika överlappande spårsystem samt en välutbildad personal. Detta tillsammans med vår långa erfarenhet gör att ditt gods alltid är i säkra händer. Utöver säkerheten i våra bilar erbjuder vi även ett modernt säkerhetslager med högsta säkerhetsklass (klass 3).

Försäkring

Om du som kund inte redan har en transport- eller lagerförsäkring, rekommenderar vi att du tecknar en sådan. Med en sådan försäkring ersätts eventuell skada på ditt gods oavsett vem som orsakat den. Vi förmedlar både transportförsäkring och lagerförsäkring med förmånliga villkor till våra kunder. Premien baseras på en procentsats av det deklarerade värdet.

Ordersystem

Vårt digitaliserade ordersystem är snabbt, säkert och effektivt. Som kund kan du själv följa ditt gods och har därmed full kontroll. Leveransrapporter kommer på E-mail direkt efter utförd och signerad leverans. Det ger en enkel uppföljning och bra förutsättningar för dig till en snabb fakturering.

Ansvar – Det viktigaste av allt

Vårt uppdrag är inte avslutat innan ditt gods är säkert levererat och installerat – på rätt plats och i rätt tid. Oväntade problem som kan uppkomma under resans gång löser vi – det är vår uppgift. Kort sagt: På Safe Carrier Logistics lämnar vi aldrig en kund i sticket.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig kontakta Jonas Henriksen eller skicka ett mail till info@safecarrierlogistics.se så kontaktar vi dig för vidare diskussion.

Vill du att vi kontaktar dig?

  • Lämna gärna ett meddelande så kontaktar vi dig snarast.

  • Vi värnar om din integritet. De uppgifter du lämnar här använder vi endast för att hantera det här ärendet. Läs mer i vår integritetspolicy.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.